کرکره اتوماتیک، کرکره برقی، کرکره هوشمند، درب اتوماتیک، درب برقی
آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس
کرکره اتوماتیک، کرکره برقی، کرکره هوشمند، درب اتوماتیک، درب برقی
انواع درب اتوماتیک ریلی بنینکا ایتالیا BENINCA
ژانویه 17, 2017
پارکبند، پارکبند اتوماتیک، پارک بند، پارکبند برقی، جای پارک، نگهدارنده جای پارک، محافظ پارک، محافظ جای پارک، VESOR ، VE.SOR ، پارکبند دستی، پارکینگ هوشمند، هوشمند سازی پارکینگ ، BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور ، بنینکا، وی سور، BENINCA ، BENINCA VE.SOR، BENINCA VE.SOM ، ، بنینکا VE.SOR ، پارکبند VE.SOR ، پارکینگ هوشمند بنینکا ، درب اتوماتیک بنینکا ، نماینده انحصاری بنینکا ، نماینده بنینکا ، درب برقی بنینکا، در برقی بنینکا، راهبند بنینکا، راه بند، راهبند، راهبند اتوماتیک، راهبند برقی، راهبند پارکینگ، راهبند زمینی، راهبند دفنی، راه بند برقی ، راه بند اتوماتیک، راهبند بنینکا، قیمت راهبند، نصب راهبند، تعمیر راهبند، فروش راهبند، نماینده راهبند
BENINCA VE.SOM CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سوم
ژوئن 10, 2017

BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

پارکبند، پارکبند اتوماتیک، پارک بند، پارکبند برقی، جای پارک، نگهدارنده جای پارک، محافظ پارک، محافظ جای پارک، VESOR ، VE.SOR ، پارکبند دستی، پارکینگ هوشمند، هوشمند سازی پارکینگ ، BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور ، بنینکا، وی سور، BENINCA ، BENINCA VE.SOR، BENINCA VE.SOM ، ، بنینکا VE.SOR ، پارکبند VE.SOR ، پارکینگ هوشمند بنینکا ، درب اتوماتیک بنینکا ، نماینده انحصاری بنینکا ، نماینده بنینکا ، درب برقی بنینکا، در برقی بنینکا، راهبند بنینکا، راه بند، راهبند، راهبند اتوماتیک، راهبند برقی، راهبند پارکینگ، راهبند زمینی، راهبند دفنی، راه بند برقی ، راه بند اتوماتیک، راهبند بنینکا، قیمت راهبند، نصب راهبند، تعمیر راهبند، فروش راهبند، نماینده راهبند

BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

VE.SOM / VE.SOR
24 Vdc device (VE.SOR) for the safeguard of private car park simple and quick to install, also available in the manual version (VE.SOM).
Easy and quick to install, it is suitable for every kind of urban environment.
Also available with equipped energy saving device: ESA SYSTEM.
VE.SOM / VE.SOR
L'automatismo per la salvaguardia del posto auto privato, disponibile nella versione automatica a 24Vdc (VE.SOR) e in quella manuale (VE.SOM).
Facile e veloce da installare si adatta perfettamente in qualsiasi contesto urbano.
Disponibile anche la versione con dispositivo per il risparmio energetico: ESA SYSTEM.
VE.SOM / VE.SOR
Automatismo para la protección del aparcamiento privado, disponible en la versión automática en 24Vdc (VE.SOR) y en la manual (VE.SOM).
Rápido y fácil de instalar se adapta perfectamente en cualquier contexto urbano.
También disponible con un dispositivo de ahorro de energía: ESA SYSTEM.
VE.SOM / VE.SOR
L’automation pour la protection du parking privé, disponibile dans la version automatique 24Vdc (VE.SOR) ou manuelle (VE.SOM).
Facile e rapide à intaller il s’adapte à tous les environnements urbains.
Disponible aussi la version avec le système d’économie d’énergie: ESA SYSTEM.
VE.SOM / VE.SOR
Parkbügel zur Stellplatzabsicherung von einzelnen Parkplätzen. In 24Vdc (VE.SOR) und manueller Ausführung (VE.SOM) erhältlich.
Einfach und schnell installierbare Parkplatzsperre.
Erhältlich auch mit ESA SYSTEM für Energieeinsparung.
VE.SOM / VE.SOR
Automatické zařízení pro ochranu soukromého parkovacího místa, k dispozici v automatickém provedení 24 Vdc (VE.SOR) a v ručním provedení (VE.SOM).
Jednoduché a snadno nainstalovatelné, je schopno se dokonale přizpůsobit jakémukoliv městskému kontextu.
K dispozici i provedení se zařízením pro úsporu energie: ESA SYSTEM
VE.SOM / VE.SOR
Автоматика за охрана на частно паркомясто, налична е в автоматична версия при 24Vdc (VE.SOR) и в ръчна версия (VE.SOM).
Лесен и бърз монтаж, адаптира се отлично към всякаква градска среда. Налична и във версия с устройство за енергийна ефективност: ESA SYSTEM.
VE.SOM / VE.SOR
O automatismo para a marcação do lugar de estacionamento privado, disponível na versão automática de 24Vdc (VE.SOR) e na versão manual (VE.SOM).
Fácil e rápido de instalar, adapta-se perfeitamente a qualquer contexto urbano.
Também disponível a versão com dispositivo para a poupança de energia: ESA SYSTEM

BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

پارکبند، پارکبند اتوماتیک، پارک بند، پارکبند برقی

جای پارک، نگهدارنده جای پارک، محافظ پارک، محافظ جای پارک،  VESOR ، VE.SOR

پارکبند دستی، پارکینگ هوشمند، هوشمند سازی پارکینگ

 BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

 بنینکا، وی سور، BENINCA ، BENINCA VE.SOR، BENINCA VE.SOM

 ، بنینکا VE.SOR ، پارکبند VE.SOR ،

پارکینگ هوشمند بنینکا ، درب اتوماتیک بنینکا ، نماینده انحصاری بنینکا ، نماینده بنینکا ، درب برقی بنینکا، در برقی بنینکا، راهبند بنینکا، راه بند، راهبند، راهبند اتوماتیک، راهبند برقی، راهبند پارکینگ، راهبند زمینی، راهبند دفنی، راه بند برقی ، راه بند اتوماتیک، راهبند بنینکا، قیمت راهبند، نصب راهبند، تعمیر راهبند، فروش راهبند، نماینده راهبند

BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

پارکبند، پارکبند اتوماتیک، پارک بند، پارکبند برقی

جای پارک، نگهدارنده جای پارک، محافظ پارک، محافظ جای پارک، VESOR ، VE.SOR

پارکبند دستی، پارکینگ هوشمند، هوشمند سازی پارکینگ

 BENINCA VE.SOR CARPARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

 بنینکا، وی سور، BENINCA ، BENINCA VE.SOR، BENINCA VE.SOM

، بنینکا VE.SOR ، پارکبند VE.SOR ،

پارکینگ هوشمند بنینکا ، درب اتوماتیک بنینکا ، نماینده انحصاری بنینکا ، نماینده بنینکا ، درب برقی بنینکا، در برقی بنینکا، راهبند بنینکا، راه بند، راهبند، راهبند اتوماتیک، راهبند برقی، راهبند پارکینگ، راهبند زمینی، راهبند دفنی، راه بند برقی ، راه بند اتوماتیک، راهبند بنینکا، قیمت راهبند، نصب راهبند، تعمیر راهبند، فروش راهبند، نماینده راهبند

 

BENINCA VE.SOR CAR PARK SAVER-پارکبند اتوماتیک بنینکا ایتالیا مدل وی سور

این پارکبند جزو پرفروش ترین مدل پارکبندهای اتوماتیک الکترومکانیک در جهان می باشد.

گارانتی 4 ساله و خدمات پس از فروش 10 ساله این محصول بسیار استثنایی است.

این پارک بند جهت استفاده در پارکینگ مجتمع های مسکونی، تجاری و اداری بسیار مناسب است و با توجه به قدرت بالا امکان نصب در محیطهای پرتردد را دارد.

نکته بسیار مهم کیفیت و کارآیی این دستگاه است، این دستگاه در صورت انتخاب و نصب طبق استاندارد می تواند به راحتی تا 5 سال بدون نیاز به هرگونه سرویس و نگهداری دوره ای بطور مدام کار کند، اما توصیه می شود اگر از هر نوع راهبند اتوماتیک استفاده می کنید بازدیدهای دوره ای را فراموش نکنید، چرا که عیبی که در بازدید دوره ای مشاهده و رفع شود از بروز مشکلات پرهزینه و حاد در آینده برای دستگاه جلوگیری می کند.